LOUKOVSKÁ ŠKOLA SLAVILA

skola

Je tomu již 135 let, kdy můj prapradědeček pan Jan Kaďůrek /starosta obce/ č.p. 59 nechal postavit naši školu.
V sobotu 8. října již v dopoledních hodinách nás vítala „naše škola“ celá vyzdobená a v plném lesku. Před školou hrála živá hudba, žáci ZUŠ z Bystřice pod Hostýnem, pod taktovkou učitele ZUŠ p. Češka. Kdo chtěl, mohl si prohlédnout všechny přístupné prostory školy. V 10:45 začal program. Nejdříve školkaři s paní uč. Zbrožovou a pak následovalo vystoupení žáků 1. – 5. třídy a družiny. Je vidět, že je škola pod vedením paní ředitelky Mikulíkové a ostatních paní učitelek – Baďurová, Šůstalová, Vymětalíková určitě hodně pěkného do života naučí. Všechna vystoupení byla odměněna bouřlivým potleskem. Potom následovalo hudební vystoupení bývalých žáků školy pod vedením paní učitelky Buchmannové a za doprovodu paní učitelky Chlebníkové. Na závěr zazpívala paní uč. Buchmannová krásnou píseń z pohádky Nesmrtelná teta. Po děkovačce byla přivítána bývalá ředitelka paní Fabiánová, která přišla v průběhu programu. Za pěkný program poděkoval starosta obce pan Zlámal. Po malém pohoštění jsem odešla s hezkými zážitky k domovu.

Antonie Pešlová z Loukova

1 2